5 שׁוֹפְטִים‎

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

🚀 To Telegram Bot

Thanks to Samuel A.Kim for russian interlinear of the hebrew text.