1 עֹבַדְיָה‎

1

🚀 To Telegram Bot

Thanks to Samuel A.Kim for russian interlinear of the hebrew text.